Oczyszczalnie ścieków

 

Przydomowe oczyszczalnie ścieków są systemami opartymi o wielokomorowy osadnik gnilny połączony z systemem odprowadzania oczyszczanej wody. Ekopol produkuje dwa rodzaje oczyszczalni.

Są montowane tam, gdzie brak centralnej sieci kanalizacyjnej. Do oczyszczalni powinny być doprowadzane ścieki socjalno-bytowe z kuchni, łazienki, wc oraz innych pomieszczeń mieszkalnych.

Nie powinny do niej trafiać wody opadowe, powierzchniowe (z dachów, podwórek itp.), woda z basenów i innych zbiorników o objętości większej niż 1 m3 oraz substancje chemiczne.