Program "Czyste Powietrze"

Program rządowy "Czyste powietrze"

W ostatnich latach temat smogu i zanieczyszczenia powietrza dość znacznie się rozpowszechnił. Nic dziwnego...W Polsce

z powodu chorób wywołanych zanieczyszczonym powietrzem rocznie umiera ok. 45 000 osób. Zadbajmy o nowe pokolenia!

 

Program "Czyste Powietrze" to program na lata 2018 - 2029 sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dzięki któremu niewielkiem kosztem możemy zmodernizować nasz dom, tak aby był on przyjazny środowisku. Program dotyczy właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy.

 

Korzystając z programu "Czyste Powietrze" możemy zyskać zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja, to 53 tysiące złotych. Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tysiące złotych, dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie pożyczki. Minimalny koszt dofinansowania projektu wynosi 7 tysięcy złotych.

Wartość dotacji zależy od kwoty miesięcznego dochodu na osobę i może sięgać nawet do 90 %.

 

Aby skorzystać z tego programu należy złożyć wniosek (osobiście lub elektronicznie) w odpowiednim Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Podsumowując, jeżeli planowałeś:

  • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła,
  • montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
  • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, 

 

Skontaktuj się z nami! Pomożemy Ci z formalnościami, które są konieczne do uzyskania dotacji i zajmiemy się modernizacją instalacji Twojego domu. 

 

 

 

 

 

 

Więcej info o programie "Czyste Powietrze": https://www.mos.gov.pl/czyste-powietrze